لایو ساشا سبحانی با دخترهای اسپانیای

Rate this post

لایو ساشا سبحانی با دخترهای اسپانیایی دیشب سروصدای زیادی به پا کرد. بعد از انتقادات فراوانی که به ساشا سبحانی بابت لایو با دختران ایرانی شده بود اینبار او از تعدادی از مدل ها و دختران اسپانیایی و برزیلی دعوت کرد تا در لایو او به اجرای چالش هایی که می گوید بپردازند. ایتقبال از لایو ساشا سبحانی با دخترهای اسپانیایی و برزیلی بسیار زیاد بود و بازدید بالایی داشت. ساشا سبحانی مدیریتسایت شرط بندی abt90 را برعهده دارد که یکی از سایت های شرط بندی قدیمی می باشد. شما می توانید در یکی از معتبرترین سایت شرط بندی ایرانی یعنی سایت taktik ثبت نام کرده و به درآمدزایی در این دوران قرنطینه بپردازید.

لایو ساشا سبحانی با دخترهای اسپانیایی

بدون نیاز به فیلترشکن

ورود به سایت شرط بندی